Iconografia / Iconography
/ Cheilotoma

 

 

Cheilotoma   Chevrolat, 1837

erythrostoma