Cryptocephalus (Cryptocephalus) violaceus Laicharting, 1781

     
 

Coll. Zoia

Valle d'Aosta
Champorcher: Dondena
2000-2500 m
10.VII.2006 S. Zoia leg.